Header Ads

ບົດຄວາມ

ວິດີໂອ

ຂ່າວສານ

ສຳພັກຮັກ

ເຕັກນິກວິທະຍາ

ທວນສັງຄົມ

ທ່ອງທ່ຽວ

ພາບຖ່າຍ

Ad Home

(ວິດີໂອ) ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນເມື່ອ ຊາມູໄຣ ຕ້ອງປະທະສີມືໃນການຟັນດາບກັບ ຫຸ່ນຍົນ

17.11.17
ບໍລິສັດ ຢາສະກາວາ ອີເລັກທຼິກ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ໂລກຮູ້ເຖິງຈິດວິນຍານຂອງນັກຜະລິດຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄົບຮອບ 100 ປີ ຂອງການສ້າງຕັ້ງ ພາຍໃຕ...ອ່ານຕໍ່

ມາເບິ່ງນຳກັນວ່າ "ກົດໝາຍ" ສປປ.ລາວ ໄດ້ກຳນົດ "ສະຫວັດດີການສັດ" ໄວ້ແນວໃດແດ່

17.11.17
ພາບປະກອບບົດຄວາມ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະເພດ ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ ລົງວັນທີ 11 ພະຈິກ 2017 ໂດຍໃນໝວດທີ 5 ວ່າດ້ວຍສະຫັວດດ...ອ່ານຕໍ່
Powered by Blogger.