ທົ່ວປະເທດມີຜູ້ເປັນໄຂ້ຍຸງລາຍແລ້ວ 2,736 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 8 ຄົນ

ລາຍງານ 11 ກໍລະກົດ 2020, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງກະຊວງສາທາລະນຸສກ, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2020 ເຖິງວັນທີ 9 ກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມາ ມີຜູ້ເປັນໄຂ້ຍຸງລາຍແລ້ວ 2,735 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 8 ຄົນ ໃນທົ່ວປະເທດ, ໃນນັ້ນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ມີຜູ້ເປັນໄຂ້ຍຸງ 625, 339 ແລະ 335 ຄົນ ຕາມລຳດັບ.

ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການກຳຈັດແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຍຸງລາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄລຍະລະດູຝົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິບັດ 5 ປ.

  1. ປິດຝາພາຊະນະທີ່ເກັບນ້ຳໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍຸງມາໄຂ່ໃສ່
  2. ປ່ຽນນ້ຳໃນພາຊະນະເຊັ່ນ: ເຕົ້າດອກໄມ້, ນ້ຳຮອງຕີນຕູ້, ຖ້ານຮອງຈອກນ້ຳ
  3. ປ່ອຍປາຫາງນົກຍຸງເພື່ອກິນໜອນນ້ຳໃນອ່າງດອກບົວ, ອ່າງນ້ຳດອກໄມ້ ຫຼື ອ່າງນ້ຳປະດັບປະດາອື່ນໆ
  4. ປັບປຸງການອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມເຮືອນ ບໍ່ໃຫ້ມີກະໂປະ, ກະປ໋ອງ, ຢາງຕີນລົດເກົ່າ ຫຼື ພາຊະນະທີ່ມີນ້ຳຂັງ
  5. ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນນິໄສປະຈຳທຸກໆອາທິດ.

ຕົວເລກລາຍງານຈາກ: ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ

- Advertisement -