ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າແມ່ນ້ຳຂອງຫຼວງພະບາງ ມີ 26 ບ້ານ ໃນ 3 ແຂວງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ລາຍງານ 31 ກໍລະກົດ 2020, ເຂື່ອນແມ່ນ້ຳຂອງຫຼວງພະບາງ  ທີ່ຈະເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງພາຍໃນປີນີ້ ແລະ ຄາດວ່າຈະເປີດນຳໃຊ້ໃນປີ 2027 ໂດຍມີກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າ 1,460 ເມກາວັດ ແມ່ນມີ 26 ບ້ານ ໃນ 3 ແຂວງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານຳຕົກຫຼວງພະບາງ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍໂງ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ ປະມານ 25 ກິໂລແມັດ, ຢູ່ລະຫວ່າງຕົ້ນນຳຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າປາກແບງ ແລະ ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງກັບປາຍນ້ຳຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ, ໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າຈະມີຄວາມຍາວ 275 ແມັດ, ສູງ 80 ແມັດ ແລະ ກວ້າງ 97 ແມັດ ພາຍໃຕ້ການສຳປະທານຂອງບໍລິສັດພະລັງງານຫຼວງພະບາງ ຈຳກັດ ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດຂອງ ສສ.ຫວຽດນາມ ສ້າງຕັ້ງໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດພະລັງງານເປໂຕຣຫວຽດນາມ.

ຈາກການສຶກສາຜົນກະທົບແມ່ນມີ 26 ບ້ານ ໃນ 3 ແຂວງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ລວມມື 2,113 ຄົວເຮືອນ, 2,280 ຄອບຄົວ, ປະຊາກອນ 9,974 ຄົນ, ໃນນັ້ນບ້ານຄົກແອກ ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປັນບ້ານໃຫຍ່ທີ່ສຸດມີ 260 ຄົວເຮືອນ ຈຳນວນ 1,570 ຄົນ, ບ້ານນ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນບ້ານຫາດຄຳ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີ 31 ຄອບຄົວ ຈຳນວນ 178 ຄົນ.

ໃນຈຳນວນ 26 ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມຄື:

  1. ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ ຫຼື ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳທັງໝົດມີ 6 ບ້ານ ປະກອບມີ (1) ບ້ານຫ້ວຍຍໍ້, (2) ບ້ານນາສັງ, (3) ບ້ານຫ້ວຍແຂ້ ພູດຳ, (4) ບ້ານແກ້ງແຄນ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, (5) ບ້ານຄົກຂ້າມ ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, (6) ບ້ານລາດຫານ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ.
  2. ບ້ານທີ່ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳບາງສ່ວນມີ 9 ບ້ານປະກອບມີ (1) ບ້ານຄົກຫຼວງ, (2) ບ້ານຕອນ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, (3) ບ້ານຄົກພູ (4) ບ້ານຍອຍໄຮ, (5) ບ້ານຫ້ວຍຫິນ), (6) ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, (7) ບ້ານລາດຂະມູນ, (8) ບ້ານລາດກືມ, (9) ບ້ານລາດແອ່ນ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ.
  3. ບ້ານທີ່ຈະສູນເສຍເນື້ອທີ່ປູກຝັງ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງຍ້ານຖິ່ນຖານມີ 8 ບ້ານ ປະກອບມີ (1) ບ້ານແລ, (2) ປາກໂກ່ນ, (3) ແກ້ງຮາງ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, (4) ບ້ານຫາດຂາມ, (5) ຫ້ວຍຫີງ, (6) ບ້ານຫາດເຕິະ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ, (7) ຄົກແອກ, (8) ບ້ານທ່ານຸ່ນ ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.
  4. ບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມມີ 3 ບ້ານ ປະກອບມີ (1) ບ້ານມ່ວງແກ້ວ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, (2) ບ້ານຄົກ, (3) ບ້ານປາກອູ ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ພາບ: ຂໍ້ມູນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

- Advertisement -