UN ວ່າຈາກວິກິດສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດຄົນອາຊຽນຖືກຊຸກດັນໃຫ້ກັບຄືນສູ່ຄວາມທຸກຍາກເພີ່ມຂຶ້ນ

ລາຍງານ 1 ສິງຫາ 2020, ເອກະສານທີ່ແຈກຢາຍຕໍ່ສື່ມວນຊົນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN) ເມື່ອວັນພະຫັດ (30 ກໍລະກົດ) ທີ່ຜ່ານມາ ກ່າວວ່າ ວິກິດທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດເປັນໄພຄຸກຄາມທຳລາຍການດຳລົງຊີວິດຂອງແຮງງານນອກລະບົບ 218 ລ້ານຄົນໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫາກບໍ່ມີລາຍໄດ້ທາງອື່ນ ລວມທັງລະບົບຄຸ້ມຄອງທາງສັງຄົມຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ເງິນທອນແຮໄວ້ ເພື່ອຮອງຮັບຜົນກະທົບ, ຄົນເຮັດວຽກ ແລະ ຄອບຄົວຈະຖືກຊຸກດັນເຂົ້າສູ່ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍສິບປີຜ່ານມາ ຕ້ອງຫັນກັບຄືນໄປເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ອີກ.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະເມີນວ່າ ເສດຖະກິດທົ່ວອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຈະຫົດຕົວ 0.4% ໃນປີ 2020, ຂະນະທີ່ຈຳນວນເງິນສົ່ງກັບບ້ານຂອງຄົນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ເຮັດວຽກໃນຕ່າງແດນ ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງປະມານ 13% ເຫຼືອ 10 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.

ເອກະສານດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆໃນພູມມິພາກ ແກ້ໄຂ “ປວກ” ທາງການເງິນ (fiscal termiter) ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ບັນທອນງົບປະມານເຊັ່ນ: ການຫຼີກລ້ຽງພາສີ, ການກຳນົດລາຄາໂອນ (transfer pricing) ແລະ ການອຸ້ມລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດອອກງົບປະມານກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາກອນທີ່ອ່ອນໄຫວ ແລະ ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດປະເທດ.

ຈາກພາວະລາຄານ້ຳມັນໃນຕະຫຼາດຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳໃນປັດຈຸບັນ ຖືເປັນໂອກາດດີທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການອຸ້ມລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ອິນໂດເນເຊຍ ປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດພູມມິພາກ ໃຊ້ເງິນອຸ້ມລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນປີ 2020 ຈະຫຼາຍກວ່າເງິນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອເຫຍື່ອໂຄວິດ-19 ແລະ ມາດຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ.

ທ່ານ ນາງ ອາມິດາ ຊັນເຊຍອາ ອາລິສຈາບານາ (Mrs. Armida Salsiah Alisjahbana) ປະທານຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳພູມມິພາກອາຊີ-ປາຊີຟິກ ກ່າວວ່າ ນອກເໜືອຈາກເພີ່ມການຈ່າຍເງິນປະກັນສັງຄົມ ກຸ່ມປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຄວນເນັ້ນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສາທາລະນະສຸກຕື່ມ.

6 ໃນ 11 ປະເທດຂອງພູມມິພາກ ລວມເຖິງ 2 ປະເທດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຄື: ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟິລິບປິນ ຢູ່ໃນຊັ້ນຕ່ຳທີ່ສຸດຂອງການຈັດອັນດັບການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໃນດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ 5 ຊັ້ນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍອີກ 3 ປະເທດຢູ່ໃນຊັ້ນ 2 ຈາກຕ່ຳສຸດ ຫຼື ເຫຼືອອີກ 2 ປະເທດຢູ່ໃນຊັ້ນກາງ.

ລາຍງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດຄວບຄຸມທັງ 10 ປະເທດໃນກຸ່ມອາຊຽນທີ່ປະກອບດ້ວຍ: ຟິລິບປິນ, ຫວຽດນາມ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ໄທ, ບຣູໄນ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ສິງກະໂປ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຕິມໍ-ເລສເຕ ເປັນປະເທດທີ່ 11.

- Advertisement -