TikTok ຍື່ນຟ້ອງ ປ.ທຣຳ ແລະ ກະຊວງການຄ້າ ສ.ອາເມຣິກາ ຂໍ້ຫາໃຊ້ອຳນາດຂັດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ

ລາຍງານ 25 ສິງຫາ 2020, ບໍລິສັດ ByteDance ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ສປ.ຈີນ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງແອັບ TikTok ທີ່ມີສາຂາໃນ ສ.ອາເມຣິກາ ຍື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ສານລັດຖະບານກາງ ສ.ອາເມຣິກາ ເຂດຄາລິຟໍເນຍກາງ ເມື່ອວັນຈັນ (24 ສິງຫາ) ທີ່ຜ່ານມາ, ຟ້ອງທ່ານ ໂດໂນ ທຣຳ ປະທານປະເທດ ສ.ອາເມຣິກາ, ທ່ານ ວິນເບີ ຣອສ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ແລະ ກະຊວງການຄ້າຂອງ ສ.ອາເມຣິກາທັງກະຊວງ ກໍລະນີລັດຖະບານ ສ.ອາເມຣິກາລະເມີດບົດບັນຍັດໃນລັດຖະທຳມະນູນ ປັບປຸງເພີ່ມເຕີມຄັ້ງທີ 5 ກີດກັນສິດທິຂອງ TikTok ໃນການປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກການຖືກກ່າວຫາຢ່າງບໍ່ເປັນທຳ.

ເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ເນັ້ນໄປທີ່ຄຳສັ່ງຝ່າຍບໍລິຫານ ລົງວັນທີ 6 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຈະມີຜົນທັນທີໃນອີກ 45 ວັນຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໃນທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງຍຸຕິການເຮັດທຸລະກຳຮ່ວມກັບ ByteDance ແລະ ຫາກຕ້ອງການຮັກສາການບໍລິການໃນ ສ.ອາເມຣິກາໄວ້ຕໍ່ໄປ ByteDance ຕ້ອງຂາຍກິດຈະການທັງໝົດຂອງ TikTok ໃນ ສ.ອາເມຣິກາ ວ່າເຖິງແມ່ນວ່າເປັນການອາໄສອຳນາດຕາມກົດໝາຍສຸກເສີນດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງປະເທດ ແຕ່ເປັນຄຳສັ່ງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ເຊິ່ງການທີ່ບໍ່ມີລາຍລະອຽດຊັດເຈນຄືແນວນັ້ນ ຖືວ່າເປັນໄພຄຸກຄາມຈາກພາຍນອກຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ TikTok ໃນ ສ.ອາເມຣິກາ.

ເຊິ່ງ TikTok ຢືນຢັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ເປັນໄພຄຸກຄາມຂອງ ສ.ອາເມຣິກາ ແລະ ມາດຕະການຂອງທ່ານ ໂດໂນ ທຣຳ ເປັນພຽງການຍົກລະດັບຍຸດທະສາດຕໍ່ຕ້ານຈີນ ພ້ອມທັງເນັ້ນວ່າ ບໍ່ເຄີຍສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ 175 ລ້ານບັນຊີໃນ ສ.ອາເມຣິກາໃຫ້ແກ່ຝ່າຍໃດໃນຈີນ ແລະ ອີກຝ່າຍບໍ່ເຄີຍຂໍ ໂດຍຂໍ້ມູນທັງໝົດຍັງເກັບຮັກສາໄວ້ໃນ ສ.ອາເມຣິກາ ແລະ ມີລະບົບສຳຮອງໃນສິງກະໂປ.

ເຖິງແມ່ນວ່າການຟ້ອງຮ້ອງຄັ້ງນີ້ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຳສັ່ງຄັ້ງທີ 2 ຂອງທ່ານ ໂດໂນ ທຣຳ ເຊິ່ງຈະມີຜົນໃນອີກ 90 ວັນນັບຈາກວັນລົງລາຍເຊັນ ຄືວັນທີ 14 ສິງຫາ ໃຫ້ ByteDance ຕ້ອງໂອນກຳມະສິດຊັບສິນທັງໝົດໃນ ສ.ອາເມຣິກາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນງານຂອງ TikTok ແຕ່ມີການລະບຸເຊັ່ນກັນວ່າ ເລື່ອງນີ້ຍັງບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນໃນບັນຫາທີ່ວ່າເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົນຂອງ ສ.ອາເມຣິກາ.

- Advertisement -