ByteDance ປະຕິເສດບໍ່ຂາຍ TikTok ໃຫ້ Microsoft ຂອງ ສ.ອາເມຣິກາ

ລາຍງານ 14 ກັນຍາ 2020, ບໍລິສັດ Microsoft ອອກຖະແຫຼງການເມື່ອວັນອາທິດ (13 ກັນຍາ) ທີ່ຜ່ານມາ ເລື່ອງການໄດ້ຮັບແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການຈາກບໍລິສັດ ByteDance ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ສປ.ຈີນ ປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີທັງໝົດຂອງ Microsoft ທີ່ຕ້ອງການຄວບລວມກິດຈະການຂອງ TikTok ໃນ ສ.ອາເມຣິກາ, ເຊິ່ງ Microsoft ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນມາຕະຫຼອດວ່າ ຂໍ້ສະເໜີຂອງບໍລິສັດໜ້າຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໃນທຸກດ້ານ ແກ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຂອງ TikTok.

ຂະນະດຽວກັນ The Wall Street Journal ລາຍງານໂດຍອ້າງແຫຼ່ງຂ່າວວ່າ ByteDance ເລືອກ Oracle ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຊັອບແວ ແລະ ລະບົບຄລາວ ເປັນພັນທະມິດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃນ ສ.ອາເມຣິກາໃຫ້ກັບ TikTok, ໂດຍ Oracle ຈະປະກາດບົດບາດໃໝ່ຂອງຕົນເອງກັບ TikTok ໃນໄວໆນີ້, ສ່ວນໃນດ້ານຂອງ ByteDance ແລະ Oracle ຍັງປະຕິເສດໃຫ້ຄວາມເຫັນຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ເຊິ່ງທ່ານ ໂດໂນ ທຣຳ ປະທານປະເທດ ສ.ອາເມຣິກາ ໄດ້ໃຊ້ອຳນາດຝ່າຍບໍລິຫານຂອງຜູ້ນຳ ສ.ອາເມຣິກາ ເມື່ອວັນທີ 6 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາ ຕາມກອບຂອງກົດໝາຍສຸກເສີນດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງປະເທດ ລະບຸໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໃນທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງຍຸຕິການເຮັດທຸລະກຳກັບ ByteDance, ແຕ່ຫາກ ByteDance ຕ້ອງການຮັກສາສະຖານະທາງທຸລະກິດໃນ ສ.ອາເມຣິກາໄວ້ຕໍ່ໄປ ຕ້ອງຂາຍກິດຈະການທັງໝົດຂອງ TikTok ໃນ ສ.ອາເມຣິກາ ໂດຍຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວຈະມີຜົນຫຼັງຄົບ 45 ວັນ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຕໍ່ມາໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ 2020 ທ່ານ ໂດໂນ ທຣຳ ໄດ້ລົງລາຍເຊັນໃນຄຳສັ່ງສະບັບໃໝ່ ເຊິ່ງຈະມີຜົນໃນອີກ 90 ວັນນັບຈາກມື້ລົງລາຍເຊັນ ລະບຸໃຫ້ ByteDance ຕ້ອງຖ່າຍໂອນກຳມະສິດຊັບສິນທັງໝົດໃນ ສ.ອາເມຣິກາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນງານຂອງ TikTok.

ຂະນະທີ່ ByteDance ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງທ່ານ ໂດໂນ ທຣຳ ແລະ ກະຊວງການຄ້າ ສ.ອາເມຣິກາ ຜ່ານສານລັດຖະບານກາງ ສ.ອາເມຣິກາ ເຂດຄາລິຟໍເນຍກາງ ເມື່ອວັນທີ 24 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາ ວ່າຜູ້ນຳ ສ.ອາເມຣິກາໃຊ້ອະຄະຕິທາງການເມືອງ ຂັດຂວາງການເຮັດທຸລະກິດຢ່າງບໍລິສຸດຂອງບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ByteDance ຈຶ່ງຕ້ອງປົກປ້ອງຕົນເອງຕາມສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານຂອງລັດຖະທຳມະນູນ.

- Advertisement -