ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວແຈ້ງ ສື່ອອນລາຍທັງຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນ

ລາຍງານ 29 ກັນຍາ 2020, ຫ້ອງການ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 250/ຖວທ, ລົງວັນທີ 17 ກັນຍາ 2020, ແຈ້ງເຖິງຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າບັນຊາທິການ ແລະ ເຈົ້າຂອງໜ້າຂ່າວ (Admin) ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ການຕັດງຕັ້ງທັງຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ພາຍໃນ ສປປ.ລາວ ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນນຳພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນຄື “ກົມສື່ມວນຊົນ” ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.

ແຈ້ງການລະບຸວ່າ ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານສື່ອອນລາຍ ໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສື່ມວນຊົນ.

ຖ້າບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຍັງສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານສື່ອອນລາຍໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແມ່ນຈະໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ.ລາວ.

ການລົງທະບຽນ ສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມລົງທະບຽນ ໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ medialaos.com ຫຼື ເອົາຢູ່ກົມສື່ມວນຊົນ ແລະ ສາມາດສົ່ງຟອມລົງທະບຽນ ເຂົ້າທາງອີເມວ [email protected] ຫຼື ສາມາດສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ໝາຍເລກໂທລະສັບ 021 212420.

ໂດຍແຈ້ງການລະບຸວ່າ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການໂຄສະນາຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ກໍ່ຄືການສ້າງຕັ້ງໜ້າຂ່າວໃນ Facebook, Youtube ແລະ Websit ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິການຂ່າວ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເປັນຈິງ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ນອກນີ້, ແຈ້ງການຍັງລະບຸຕື່ມວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມີບັນດາຜູ້ອຳນວຍການ, ຄະນະບັນນາທິການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າໜ້າຂ່າວອອນລາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະ ໄດ້ລົງທະບຽນນຳກົມສື່ມວນຊົນ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີໜ້າຂ່າວອອນລາຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ບໍ່ທັນມາລົງທະບຽນ, ສະນັ້ນ, ຖືວ່າໜ້າຂ່າວດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສື່ມວນຊົນ ແລະ ເປັນການລະເມີດລະບຽນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

- Advertisement -