ສປປ.ລາວ ຈະໄດ້ຮັບວັກແຊັງຕ້ານໂຄວິດ-19 ໄຟເຊີ (Pfizer) 100,620 ຫຼອດ/ເຂັມ ໃນໄວໆນີ້

ລາຍງານ 31 ພຶດສະພາ 2021, ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຊ່ວງ 2-3 ເດືອນທີ່ຜ່ານ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນວຽກງານການແຈກຢາຍວັກແຊັງຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19. 

ໂດຍທີ່ຮອດວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2021, ຕົວເລກຈໍານວນວັກແຊັງທີ່ຖືກສັກໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນທີ່ນອນໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນ 885,694 ຫຼອດ/ເຂັມ (ເຂັມທໍາອິດ 658,377 ແລະ ເຂັມທີສອງ 277,317). ດ້ວຍຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເອງກໍ່ມີແຜນທີ່ຈະສູ້ຊົນສັກວັກແຊັງໃຫ້ໄດ້ 50% ຂອງຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດພາຍໃນປີ 2021.

ສປປ.ລາວ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນໄຟເຊີ (Pfizer) ຈຳນວນ 100,620 ຫຼອດ/ເຂັມ ໃນໄວໆນີ້. 

ເພື່ອເປັນການກຽມພ້ອມຮັບວັກແຊັງຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄັ້ງຕໍ່ໄປຈາກ COVAX, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຕູ້ແຊ່ທາງການແພດ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາວັກແຊັງໃຫ້ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມ -70 °C ຈໍານວນ 3  ເຄື່ອງ. ອົງການອະນາໄມໂລກປະຈຳ ສປປ.ລາວ ໄດ້ມອບຕູ້ແຊ່ UCC (Ultra Cold Chain) ດັ່ງກ່າວໃຫ້ ຂະແໜງກັນພະຍາດດ້ວຍວັກແຊັງ,  ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ຜ່ານການສະໜັບສະໜູນຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເຢຍລະມັນ (BMG).

- Advertisement -