ການເຜີຍແຜ່ພາບ “ສົບ” ໃນໂລກອອນລາຍ ຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ

ໃນຍຸກປັດຈຸບັນນີ້, ສັງຄົມອອນລາຍກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຊີວິດປະຈຳວັນໂດຍປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ ແລະ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເປັນບັນຫາ ແລະ ຈະຍົກມາເວົ້າໃນມື້ນີ້ ຖືເປັນອີກໜຶ່ງເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບແຕະຕ້ອງເຖິງຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົວເຈົ້າຂອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງຜູ້ຖືກກະທຳ ນັ້ນກໍ່ຄື ບັນຫາການເຜີຍແຜ່ພາບທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຂອງບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະການຄັບຂັນ ແລະ ບໍ່ດີບໍ່ງາມລົງໃນໂລກອອນລາຍເຊັ່ນ: ພາບຄົນບາດເຈັບ, ພາບຜູ້ປະສົບອຸປະຕິເຫດ ແລະ ເປັນຕົ້ນແມ່ນພາບສົບຜູ້ເສຍຊີວິດ.

ເຊິ່ງອີງຕາມປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ເລກທີ 26/ສພຊ ລົງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017, ມາດຕາ 204 ການໝິ່ນປະໝາດຊາກສົບ ຫຼື ຊື່ສຽງຂອງຜູ້ຕາຍ, ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ກະທຳ ຫຼື ໃຊ້ວາຈາຢ່າງຫຍາບຊ້າ ຕໍ່ຊາກສົບ, ຊື່ສຽງ, ບ່ອນຝັງສົບ ຫຼື ທາດຂອງຜູ້ຕາຍ ເຊິ່ງເປັນການແຕະຕ້ອງຈິດຂອງມະຫາຊົນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ໜຶ່ງປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ່ແຕ່ 1,000,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ.

ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຄອບຄົວ ຫຼື ພີ່ນ້ອງຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງທ່ານໄດ້ ເພາະການເຜີຍແຜ່ພາບສົບນັ້ນ ຖືເປັນສະພາບທີ່ບໍ່ເປັນຕາເບິ່ງຂອງຜູ້ຕາຍ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າທັງຜູ້ຕາຍ ແລະ ຄອບຄົວຍາດພີ່ນ້ອງບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຜີຍແຜ່ພາບເຫຼົ່ານັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ, ການແຊຣ໌ ຫຼື ໂພສຮູບພາບຂອງສົບ ຈຶ່ງບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບການດູໝິ່ນຜູ້ຕາຍນັ້ນເອງ.

ນອກຈາກນີ້ການເຜີຍແຜ່ພາບສົບ ຍັງເປັນຂໍ້ຫ້າມທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ໃນເງື່ອນໄຂຂອງສັງຄົມອອນລາຍເຊັ່ນ: facebook ແລະ Youtube ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ບັນຊີຂອງທ່ານຖືກບລັອກໄດ້.

ເຊິ່ງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການເຜີຍແຜ່ພາບສົບ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບທີ່ຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ເປັນຕາເບິ່ງນັ້ນ ແມ່ນມີທີ່ມາຈາກປະຊາຊົນທົ່ວໄປທີ່ເອົາລົງຕາມສື່ອອນລາຍຕ່າງໆ ທີ່ສຳຄັນຍັງມີແຫຼ່ງທີ່ມາຈາກບາງໜ່ວຍງານກູ້ໄພ ທີ່ຍັງຂາດສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຈຸດນີ້ ຫຼື ບາງຄັ້ງກໍ່ອາດເປັນເພາະຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ນອກນັ້ນ, ຍັງມີບາງສື່ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນໂລກອອນລາຍກໍ່ຍັງຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເລື່ອງນີ້. ແຕ່ຖ້າໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຜີຍແຜ່ເຊັ່ນ: ບໍ່ຮູ້ຊື່ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງກໍ່ຄວນມີການປົກປິດ ຫຼື ເຊັນເຊີ້ໃນລະດັບຄວາມເຂັ້ມທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ວ່າຜູ້ຕາຍແມ່ນໃຜ ແລະ ອະທິບາຍລັກສະນະພິເສດຕ່າງໆຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດດ້ວຍອັກສອນແທນ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.

ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈຄວາມຫວັງດີເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ, ແຕ່ກໍ່ຄວນປະຕິບັດໃນທາງທີ່ຖືກທີ່ຄວນ ແລະ ເໝາະສົມ ໃຫ້ຄິດເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການສູນເສຍຂອງຜູ້ອື່ນມາໃສ່ໃຈເຮົາ ທີ່ຕ້ອງມາເຫັນພາບຂອງຕົນ, ຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ດີບໍ່ງາມຖືກເຜີຍແຜ່ໄປທົ່ວສັງຄົມ.