ສາທາລະນະສຸກແຈ້ງ ໃຫ້ເລີ່ມສັກວັກແຊັງປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 12-17 ປີ

ລາຍງານ 14 ພະຈິກ 2021, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ແຈ້ງການເຖິງບັນຫາຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເລື່ອງການສັກວັກແຊັງປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເດັກນ້ອຍອາຍຸ 12-17 ປີ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຜູ້ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ, ແມ່ຍິງຖືພາ, ຄົນພິການ ຫຼື ເສຍຈິດ ແລະ ກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ວໄປທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັກວັກແຊັງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສັກວັກແຊັງປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ 50% ໃນທ້າຍປີ 2021.

ໂດຍແຈ້ງການລະບຸວ່າ: ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ຂັ້ນບ້ານ ຕ້ອງເກັບກຳຕົວເລກສະຖິຕິຕົວຈິງຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສັກຢາ ກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 6-11 ປີ (ເກັບກຳຂໍ້ມູນໄວ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສັກໃຫ້ເທື່ອ) ແລະ 12-17 ປີ ມີເທົ່າໃດ ເພື່ອເປັນເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ.

ການສັກວັກແຊັງໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 12-17 ປີ ແມ່ນໃຫ້ເລີ່ມແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2021 ໂດຍນຳໃຊ້ວັກແຊັງ Sinopharm (ຊິໂນຟາມ) ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມ ຈາກສູນຮັກສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນການນຳໃຊ້ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກັບແພດໝໍ ຜູ້ປະຕິບັດເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ນອກນັ້ນ, ກຸ່ມອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຜູ້ມີປະຍາດປະຈຳຕົວ, ແມ່ຍິງຖືພາ, ຄົນພິການ ຫຼື ເສຍຈິດ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສັກວັກແຊັງ ຍັງມີເທົ່າໃດ ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ເຂົ້າມາສັກຢ່າງທົ່ວເຖິງ ດ້ວຍຮູບການຕະລຸມບອນ ຖ້າສະດວກໄປມາໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ມາສັກຢູ່ຈຸດບໍລິການສັກຢາ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ຖ້າເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ໄດ້ (ເຈັບເປັນ, ອາຍຸສູງ ແລະ ອ່ອນເພຍ) ຕ້ອງໃຫ້ພະນັກງານໄປສັກຢູ່ກັບເຮືອນ.

ເຊິ່ງຕົວເລກຫຼ້າສຸດ, ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ມີຜູ້ຮັບວັກແຊັງເຂັມທີ 1 ແລ້ວຈຳນວນ 3,504,434 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຮັບວັກແຊັງ 2 ເຂັມແລ້ວມີຈຳນວນ 2,960,257 ຄົນ.

- Advertisement -