ເຂື່ອນເຊນ້ຳນ້ອຍ ແຂວງຈຳປາສັກ ແຕກຍະ ເລັ່ງອົບພະຍົບປະຊາຊົນເປັນການດ່ວນ…!

ໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ນີ້, ມີການເຜີຍແຜ່ພາບ ແລະ ວິດີໂອໃນສື່ອອນລາຍວ່າ: “ອ່າງເຂື່ອນເຊນ້ຳນ້ອຍ ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈຳປາສັກ ມີອາກາດແລ້ວ” ເຊິ່ງເບິ່ງຈາກພາບຖ່າຍແລ້ວຈະເຫັນວ່າສັນກັ້ນນ້ຳໄດ້ແຕກຍະ ແລະ ປັດຈຸບັນທາງໂຄງການເຂື່ອນໄດ້ຂົນຍ້າຍປະຊາຊົນໃຫ້ອົບພະຍົບອອກຈາກພື້ນທີ່ສ່ຽງ ໄປລົບໄພຊົ່ວຄາວທີ່ໂຮງຮຽນມັດຕະຍົມຕອນຕົ້ນໝອງພະໜວນແລ້ວ.