(ວິດີໂອ) ສຳນັກຂ່າວ GMA ຂອງຟິລິບປິນ ເຜີຍແຜ່ວິດີໂອ ການຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງທະຫານກັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ຢຶດເມືອງມາຣາວີ ຂອງຟິລິບປິນ

(ວິດີໂອ) ສຳນັກຂ່າວ GMA ຂອງຟິລິບປິນ ເຜີຍແຜ່ວິດີໂອ ການຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງທະຫານກັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ຢຶດເມືອງມາຣາວີ ຂອງຟິລິບປິນ