ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບຕົວກຸ່ມມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ 25 ຄົນຢູ່ຮ້ານເກມ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບຕົວກຸ່ມມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ 25 ຄົນຢູ່ຮ້ານເກມ

- Advertisement -