ດ່ວນ: ໄຟໄໝ້ຮ້ານຂາຍປີ້ງໄກ່ ເຊໂນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 19 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 6:00 ໂມງ  ໄດ້ມີໄຟໄໝ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ບັນດາຮ້ານຂາຍປີ້ງໄກ່ ເຊໂນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເບື້ອງຕົ້ນຍັງບໍ່ຮູ້ສາເຫດ

- Advertisement -