ລາວ-ໄທ ຈະຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃນທຸກດ້ານ


ລາວ-ໄທ ຈະປະສານຄວາມຮ່ວມມື ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຕາມຊາຍແດນ ເພື່ອໝາກຜົນ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນທັງສອງປະເທດ.
- Advertisement -