ສຳຫຼວດຂຸມລະເບີດ ຊຽງຂວາງ

40 ປີຫຼັງສົງຄາມລະເບີດໃນ ປປ.ລາວ ສິ້ນສຸດ ນີ້ຄືວິດີໂອມຸມສູງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບາດແຜສົງຄາມໃນອະດີດທີ່ດິນແດນວິລະຊົນ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

- Advertisement -