WHO ປຸກລະດົມໃຫ້ເຊົາໃຊ້ໄຂມັນສັງເຄາະ ເພາະອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບປະຊາກອນໂລກ

Burger King's "BK Quad Stacker" hamburger with four beef patties, topped with bacon, cheese, sauce, lettuce, pickles and onions is seen August 19, 2009, in Washington, DC. It weighs in with 1010 calories, 70 grams of fat, 30 mg of saturated fat, 3 grams trans fats, 210 mg cholesterol, 34 carbs, 6 grams sugar, 64 grams protein, and 1800 mg sodium, not counting the 500 calorie French Fries. AFP Photo/Paul J. Richards / AFP PHOTO / Paul J. Richards

ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO (World Health Organization) ປະກາດວ່າຈະປຸກລະດົມໃຫ້ລະບົບຜະລິດອາຫານໂລກປາສະຈາກໄມມັນ Trans fat ເຊິ່ງເປັນສານສັງເຄາະ ແລະ ເປັນສາເຫດໜຶ່ງຂອງໂລກຫົວໃຈ, ເຊິ່ງຖືເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ WHO ເດີນໜ້າໃຫ້ເກີດການຍົກເລີກໃຊ້ສານທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງໂລກທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ ໂດຍຕັ້ງເປົ້າໝາຍກຳຈັດໄຂມັນ Trans fat ອອກຈາກຂະບວນການຜະລິດອາຫານໂລກ ພາຍໃນປີ 2023 ຫຼື ອີກ 5 ປີຕໍ່ຈາກນີ້.

ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ທ່ານ ເທໂດຼສ ອັດຮານອມ ກີເບຼເຢຊຸສ (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ເປັນຜູ້ປະກາດເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ໄຂມັນ Trans fat ເປັນປັດໄຈເຮັດໃຫ້ລະດັບ LDL ຫຼື ຄໍເລສເຕີຣໍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກຫົວໃຈ ແລະ ອາການເສັ້ນເລືອດຕັນໃນສະໝອງ, ນອກຈາກນີ້ Trans fat ຍັງໄປຫຼຸດລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍ HDL ທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບເຊິ່ງເປັນຕົວຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ໄຂມັນທຽມນີ້ເປັນສານທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກນ້ຳມັນພືດທີ່ຜ່ານກະບວນການທີ່ໃຊ້ໄຮໂດຼເຈນ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳມັນກາຍມາເປັນໄຂມັນແຂງເຊັ່ນ: ເນີຍມາກາຣີນ ເປັນຕົ້ນ.

ນອກຈາກນີ້ Trans fat ຍັງພົບຫຼາຍໃນເຂົ້າໜົມກິນຫຼິ້ນເຊັ່ນ: ມັນຝຣັ່ງຈືນ, ເຂົ້ານົມປັງ, ເຄັກ ແລະ ອາຫານປະເພດຈືນຕ່າງໆ, ໄຂມັນສັງເຄາະດັ່ງກ່າວຖືກໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພາະມີລາຄາຖືກ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ດົນກວ່ານ້ຳມັນຕາມທຳມະຊາດ ລວມທັງສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໃນຄວາມຮ້ອນໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງ.

ອົງການອະນາໄມໂລກປະເມີນວ່າ ແຕ່ລະປີປະຊາກອນໂລກເສຍຊີວິດຈາກໂລກຫົວໃຈຈຳນວນ 5 ແສນຄົນ, ເລຂາທິການ WHO ກ່າວວ່າ: ດ້ວຍເຫດໃດເຍົາວະຊົນທົ່ວໂລກຈຶ່ງຕ້ອງມາປະເຊີນກັບສ່ວນປະກອບອາຫານທີ່ບໍ່ປອດໄພຄືຈັ່ງໄຂມັນ Trans fat, ປະເທດທີ່ຮັ່ງມີຫຼາຍປະເທດສາມາດກຳຈັດໄຂມັນທຽມນີ້ໄດ້ທັງໝົດ ດ້ວຍວິທີທາງກົດໝາຍທີ່ກຳນົດລະດັບ Trans fat ໃນອາຫານຊະນິດຕ່າງໆໃສ່ບັນຈຸພັນ, ປະເທດດານມາກເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ດຳເນີນການໃນເລື່ອງນີ້, ຜົນໄດ້ຮັບຄື ຄົນໃນປະເທດເປັນໂລກຫົວໃຈໜ້ອຍລົງ ແລະ ປັດຈຸບັນລັດຖະບານ 40 ປະເທດໃຊ້ກົດໝາຍຫ້າມໃຊ້ສ່ວນປະສົມອາຫານທີ່ເປັນໄຂມັນດັ່ງກ່າວ.

ໃນໂຄງການປຸກລະດົມໃຫ້ລະບົບຜະລິດອາຫານໂລກປາສະຈາກໄຂມັນ Trans fat ອົງການອະນາໄມໂລກແນະນຳໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆໃຊ້ຍຸດທະສາດທີ່ປະກອບດ້ວຍ:

ພິຈາລະນາ ແລະ ທົບທວນທີ່ມາຂອງໄຂມັນ Trans fat ແລະ ສຶກສາກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີຢູ່ວ່າມີປະສິດທິພາບຫຼືບໍ່ ນອກຈາກນັ້ນຄວນອອກກົດໝາຍເພື່ອຄວບຄຸມການໃຊ້ໄຂມັນຊະນິດນີ້ຫາກຈຳເປັນ.

ສະໜັບສະໜູນການໃຊ້ສ່ວນປະກອບອາຫານທາງເລືອກອື່ນທີ່ປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍກວ່າ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງໄພຈາກ Trans fat ໃຫ້ປະຊາຊົນ.

ສຸດທ້າຍຕ້ອງຕິດຕາມກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນຈາກກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍວ່າໄດ້ຜົນຫຼືບໍ່.