ຫວຽດນາມຊ່ວຍປິດປະຕູ ຫ້າມນຳເຂົ້າໄມ້ທ່ອນ ແລະ ໄມ້ຕັບ ຈາກ ສປປ.ລາວ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 44/2018/TT-BCT ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2018 ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ບັນດາຫ້ອງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢຸດຕິຊົ່ວຄາວການນຳເຂົ້າ, ການສົ່ງອອກຕໍ່ໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ຕັບຈາກທຳມະຊາດຂອງ ສປປ.ລາວ ໃນກຸ່ມລະຫັດພາສີ HS: 44.03; 44.77 ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຕໍ່ປະເທດທີສາມ ຕາມບັນຊີສິນຄ້ານ້ຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຂອງຫວຽດ.

ແຈ້ງການສະບັບດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ແມ່ນຈະເລີ່ມຢຸດຕິການອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກຕໍ່ ປະເພດສິນຄ້າດັ່ງກ່າວຈົນຮອດວັນທີ 24 ຕຸລາ 2023. ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ອອກຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2016 ໃນນັ້ນ, ໄດ້ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນແມ່ນໃຫ້ຢຸດຕິການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ຕັບ, ໄມ້ແປຮູບ, ໄມ້ຊອຍ, ຮາກໄມ້ ຫຼື ເຫງົ້າໄມ້, ຕໍໄມ້, ປູດໄມ້, ງ່າໄມ້ ແລະ ໄມ້ຢືນຕົ້ນ ຫຼື ໄມ້ປະດັບ ທີ່ຂຸດຄົ້ນອອກຈາກປ່າທຳມະຊາດໄປຕ່າງປະເທດ ໃນທຸກກໍລະນີຢ່າງເດັດຂາດ ລວມທັງໄມ້ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ໃຫ້ປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ ຕາມມາດຕະການທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າວາງອອກ.

- Advertisement -