ລັດຖະບານໄດ້ພິຈາລະນາຍົກເລີກໂຄງການສຳປະທານ 201 ໂຄງການ

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈໍາເດືອນ ກຸມພາ 2019 ລະຫວ່າງວັນທີ 19-20 ກຸມພານີ້ ທີ່ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ໂດຍມີບັນດາທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະບານ ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີດ້ານຫຼັກການ ແລະ ພິລາລະນາຮັບເອົາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການກວດກາໂຄງການເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປຸງ). ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍາໄປປັບປຸງ ຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ, ເປັນຕົ້ນ ສໍາລັບໂຄງການໃດທີ່ເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນຈາກລັດຖະບານ ເຫັນດີປະຕິບັດ 5 ຂໍ້ ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂ ຄື:

  1. ພິຈາລະນາຍົກເລີກສັນຍາ ຫຼື ປັບໃໝ ຕໍ່ຜູ້ເຊົ່າ-ສໍາປະທານ ຫຼື ເຊົ່າດິນ ທີ່ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ ຈໍານວນ 201 ໂຄງການ ເຊິ່ງກວມເນື້ອທີ່ຈໍານວນ 81,879 ເຮັກຕາ;
  2. ໃຫ້ບັນດາກະຊວງອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເອກະພາບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລົງສໍາຫຼວດວັດແທກຕົວຈິງ ເພື່ອອອກແຜນທີ່ດິນລັດ ກ່ອນເຊັນສັນຍາສໍາປະທານ ເພື່ອເປັນເອກະສານໃຫ້ກະຊວງການເງິນ, ສາມາດເກັບຄ່າເຊົ່າ-ສໍາປະທານດິນໄດ້;
  3. ຂໍ້ມູນການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນລັດ, ມີການປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆ ແລະ ມີຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນ ຍ້ອນມີຫຼາຍຂະແໜງການນັບທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ມີພາລະບົດບາດໃນການອະນຸມັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ, ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງມີການປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຕ້ອງມີກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ;
  4. ການເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນ, ເຫັນວ່າມີ 240 ໂຄງການທີ່ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ກວມເອົາສາມປະເພດປ່າໄມ້ ຈຶ່ງເຫັນວ່າການວາງແຜນໃນການພັດທະນາໂດຍລວມ ກໍ່ຄື ຂົງເຂດການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ ໃນຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຈະຕ້ອງເຮັດແບບປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງຂະແໜງ ການຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ
  5. ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ພົວພັນເຖິງບັນດາຂະແໜງການ, ຄວນກຳນົດໄວ້ໃນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຕ້ອງອີງຕາມແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ, ພ້ອມທັງ ມີການປະສານສົມທົບຢ່າງໃກ້ຊິດ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ຂະແໜງການເງິນ,​ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະ

ສໍາລັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ), ກອງປະຊຸມໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນໍາໄປປັບປຸງຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ, ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາກຳມະສິດທີ່ດິນ, ການອະນຸຍາດຊື້-ຂາຍສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ມີກຳນົດເວລາ, ທີ່ມາຂອງສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ກໍ່ຄື ການກໍານົດຄໍາສັບໃນບາງໝວດບາງມາດຕາ ຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ, ເມື່ອປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ. ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນເປັນລະບົບດີຂຶ້ນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ໃຫ້ຄວາມເປັນທໍາແກ່ຜູ້ທີ່ຖືຄອງສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາ.

- Advertisement -