ສະບູກາເຟ ທຸລະກິດໄວໜຸ່ມໃຈກາເຟເມືອງປາກຊ່ອງ ດ້ວຍການເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຄ່າ

ຂີ້ກາເຟ ຫຼື ກາກກາເຟ ຖືກຖິ້ມເປັນຂີ້ເຫຍື້ອໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຫຍັງໃນແຕ່ລະມື້ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຮ້ານກາເຟໃຈ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ເມື່ອເຫັນບັນຫາຄືດັ່ງກ່າວນັ້ນ ສະມາຊິກໄວໜຸ່ມຈິ່ງມີຄວາມຄິດທີ່ຢາກນຳໃຊ້ຂີ້ກາເຟໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງຕ້ອງການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ກຸ່ມອີກດ້ວຍ.

ໄວໜຸ່ມຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຖອຍໜີຈາກວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານກະສິກຳ ເພາະພວກເຂົາເຊື່ອວ່າວຽກກະສິກຳເປັນວຽກງານທີ່ໃຊ້ແຮງງານໜັກ. ສະນັ້ນ, ໃຜໆກໍ່ມີຄວາມຄິດທີ່ຕ້ອງການຢາກເປັນພະນັກງານປະຈຳ ຕາມອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ເພື່ອຫວັງມີວຽກງານທີ່ໝັ້ນຄົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສົ່ງເສີມໄວໜຸ່ມໃນວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດກໍ່ເປັນບູລິມະສິດວຽກງານຂອງເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກຳລາວ.

ເມື່ອເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ອຳນວຍໃຫ້ແກ່ກຸ່ມໄວໜຸ່ມ ພາຍໃຕ້ສະຫະກອນໃຈກາເຟ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຊື່ ”ກຸ່ມສະບູໃຈກາເຟ” ເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມພາ 2018 ໂດຍມີສະມາຊິກທັງໝົດ 15 ຄົນ ແລະ ມີຜະລິດຕະພັນສະບູກາກກາເຟສົດ ລາຄາ 15,000 ກີບຕໍ່ກ້ອນ, ສະບູກາເຟປະສົມຂີ້ໝິ້ນ ລາຄາ 15,000 ກີບຕໍ່ກ້ອນ, ສະບູກາເຟປະສົມໂຢເກິດ ລາຄາ 15,000 ກີບຕໍ່ກ້ອນ, ຜົງຂັດຜິວກາເຟ ລາຄາ 3,000 ກີບຕໍ່ຖົງ ແລະ ຖົງຜົງກາເຟດັບກິ່ນ ຖົງນ້ອຍ 6,000 ກີບ – ຖົງໃຫຍ່ 8,000 ກີບຕໍ່ຖົງ.

ເຊິ່ງຜະລິດຕະພັນທັງໝົດລ້ວນແຕ່ນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກກາເຟ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ເພີ່ມ, ເປັນການສົ່ງເສີມໄວໜຸ່ມໃນຂົງເຂດທຸລະກິດກະສິກຳເພື່ອຊ່ວຍສ້າງນັກທຸລະກິດກະສິກອນໄວໜຸ່ມ, ໂດຍທາງກຸ່ມມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຜະລິດຈາກ 1,000 ກ້ອນ ເປັນ 10,000 ກ້ອນ ໃນປີ 2019 ນີ້. ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈ ຫຼື ຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວຂອງກຸ່ມໄວໜຸ່ມໃຈກາເຟ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ໝາຍເລກໂທລະສັບ 020 9871 4788 (ພອນວິໄລ ສີລາເພັດ).

- Advertisement -