ຄວາມສະດວກຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວ ຢູ່ໃນທ່າຖອຍຫຼັງ, ລັດເລັ່ງປັບປຸງ ພ້ອມຫວັງວ່າ 2020 ຈະດີຂຶ້ນ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ (LNR) ລາຍງານເມື່ອວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ທ່ານ. ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກ້ວາງຄັ້ງທີ I ປີ 2019 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-27 ມິຖຸນານີ້, ໂດຍທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າມາລົງທຶນ ຫຼື ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວໃນປີ 2020 ຈະດີຂຶ້ນກວ່າປີ 2019 ຍ້ອນຫຼາຍຕົວຊີ້ວັດທີ່ນອນຢູ່ໃນຈໍານວນ 10 ຕົວຊີ້ວັດຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ທະນາຄານໂລກໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໄດ້ດີ ເປັນຕົ້ນ: ຕົວຊີ້ວັດທີ 1: ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ຕົວຊີ້ວັດທີ 2: ການຂໍອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງ, ຕົວຊີ້ວັດທີ 3: ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ, ຕົວຊີ້ວັດທີ 5: ການເຂົ້າເຖີງສິນເຊື່ອ, ຕົວຊີ້ວັດທີ 6: ການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນຍ່ອຍ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດທີ 8: ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ເນື່ອງຈາກຫຼາຍຕົວຊີ້ວັດຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ທະນາຄານໂລກໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢູ່ລາວໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ດີຂຶ້ນສົມຄວນເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ຈຶ່ງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຖ້າທຸກຢ່າງໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ການຈັດອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າມາລົງທຶນປີ 2020 ຈະດີຂຶ້ນກ່ວາປີ 2019.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຈໍານວນ 190 ປະເທດທີ່ທະນາຄານໂລກມີການຈັດອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າໄປລົງທຶນຕ່າງກໍ່ແຂ່ງຂັນກັນປັບປຸງບັນດາຕົວຊີ້ວັດຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດຂອງຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ສົມທຽບເບິ່ງວ່າລາວເຮົາໄດ້ປັບປຸງດີຫລາຍປານໃດເມື່ອທຽບໃສ່ປະເທດອື່ນ. ອີງຕາມການຈັດອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວ ແມ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈາກການຈັດອັນດັບທັງໝົດ 190 ປະເທດທົ່ວໂລກຄື: ປີ 2016 ຈັດຢູ່ອັນດັບ 136, ປີ 2017 ອັນດັບທີ 139, ປີ 2018 ອັນດັບທີ 141 ແລະ ປີ 2019 ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 154.

ນອກຈາກນີ້, ສຳລັບສະເພາະປີ 2019 ອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງປະເທດລາວ ແມ່ນຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 9 ຂອງອາຊຽນ, ຮອງຈາກປະເທດມຽນມ້າທີ່ຢູ່ອັນດັບທີ 10.

ຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້, ອີງຕາມການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢູ່ລາວ, ສປປ.ລາວ ແມ່ນປະກອບມີ 1,266 ໂຄງການ/ຫົວໜ່ວຍມູນຄ່າທັງໝົດ 3,644 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ແລະ 1,255 ຫົວໜ່ວຍກິດຈະການ.

ສໍາລັບການນໍາເຂົ້າທຶນຕົວຈິງ, ແມ່ນມີມູນຄ່າ 1,091 ລ້ານໂດຍລາສະຫະລັດ ຫຼື 9,382 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 40.6 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຜນການປີ ( ແຜນການປີ 23,086.13 ຕື້ກີບ ).

- Advertisement -