(ວິດີໂອ) ພາໄປເບິ່ງການປ່ອຍພາຫະນະທາງການທະຫານຈາກອາກາດລົງສູ່ພາກພື້ນດິນ ຂອງກອງທັບ ສ.ອາເມຣິກາ

ພາໄປເບິ່ງການປ່ອຍຍານພາຫະນະທາງການທະຫານ ຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ຈາກຍົນ C-17 ທີ່ບິນຢູ່ເທິງອາກາດລົງສູ່ພາກພື້ນດິນ.

- Advertisement -
  • ກ່ຽວກັບ
  • VIDEO