ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ອອກມາຢືນຢັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການກັກນ້ຳ ຈົນເຮັດໃຫ້ແມ່ນ້ຳຂອງເຂົ້າຂັ້ນວິກິດ

ອົງການກະຈາຍສຽງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ພາບສາທາລະນະແຫ່ງປະເທດໄທ (Thai PBS) ລາຍງານ 22 ກໍລະກົດ 2019 ວ່າ: ຕົວແທນລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ CK Power ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອ ຊ.ການຊ່າງ (ປະເທດໄທ) ທີ່ບໍລິຫານຈັດການເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ຮ່ວມກັນຢືນຢັນວ່າ ເຂື່ອນບໍ່ໄດ້ກັກນ້ຳ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນຕົ້ນເຫດເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງຫຼຸດລົງຈົນຜິດປົກກະຕິ ແຕ່ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສໄປທີ່ການລະບາຍນ້ຳຂອງເຂື່ອນຈິງຫຼົງ ໃນປະເທດຈີນ ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ລະດັບແມ່ນ້ຳຂອງຫຼາຍກວ່າ ແລະ ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຕິດຕາມຈາກວິດີໂອລາຍງານຂ່າວຂ້າງລຸ່ມ.

- Advertisement -