ອຸຕຸແຈ້ງ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ້ງ ເພາະໄພທຳມະຊາດ ຝົນໜ້ອຍກວ່າເກນເຖິງ 75% ບາງເຂື່ອນບໍ່ມີນ້ຳ

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ອອກບົດລາຍງານ ລົງວັນທີ 22​ ກໍລະກົດ 2019, ເລື່ອງການວິເຄາະສະຖານະການ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນຈິງຂອງປະລິມານ້ຳແຫ້ງຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຄາດຄະເນປະລິມານນ້ຳຝົນຂອງປີ 2019 ນີ້ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍມີເນື້ອໃນສຳຄັນດັ່ງນີ້:

ໂດຍລະບຸສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ລະດັບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນຊ່ວງເດືອນກໍລະກົດແຫ້ງຜິດປົກກະຕິວ່າ: ຕາມສະຖິຕິຂອງການວັດແທກປະລິມານນ້ຳຝົນ ຈາກບັນດາສະຖານີຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຖ້າທຽບໃສ່ເກນປົກກະຕິເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ປະລິມານນ້ຳຝົນໃນເດືອນກໍລະກົດຂອງປີນີ້ ຫຼຸດເກນປົກກະຕິຫຼາຍ ແລະ ສະເລ່ຍແລ້ວຫຼຸດເກນປົກກະຕິເຖິງ 75.2%, ນອກຈາກນັ້ນ ຕາມການຕິດຕາມຈາກການລາຍງານຈາກບັນດາເຂື່ອນຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະວັນ ກໍ່ເຫັນໄດ້ວ່າບາງເຂື່ອນບໍ່ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີຝົນຕົກໃນບໍລິເວນເຂື່ອນ ແລະ ບໍ່ມີປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ບໍ່ມີນ້ຳພຽງພໍສຳລັບການຜະລິດໄຟຟ້າ.

ລະດັບນ້ຳຂອງ ສຳລັບເດືອນກໍລະກົດ 2019 ຖ້າທຽບໃສ່ເກນປົກກະຕິ ແຕ່ປີ 2006-2018 ແມ່ນສາມາດຕີລາຄາໄດ້ວ່າທຸກສະຖານີຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ແຕ່ຫຼວງພະບາງ ຈົນຮອດປາກເຊແມ່ນຫຼຸດເກນປົກກະຕິ ແຕ່ 21% ຫາ 74% ໂດຍສະເພາະ 53% ແລະ ຫຼຸດຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນສະຖານີຫຼັກ 4 (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ຫຼຸດເຖິງ 73.5%.

ຈາກສະພາບການແຈກຢາຍຂອງຝົນ ແຕ່ໄລຍະວັນທີ 1-17 ກໍລະກົດ 2019 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຫຼຸດເກນປົກກະຕິເປັນສ່ວນຫຼາຍ ເຊິ່ງເປີເຊັນຂອງຝົນຕົກປະຈຳເດືອນແມ່ນຫຼຸດດ 50% ເປັນສ່ວນຫຼາຍ ແຕ່ມີພຽງບາງທ້ອງຖິ່ນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີຝົນປະມານ 55-65% ໂດຍທຽບປະລິມານຝົນເກນປົກກະຕິຂອງເດືອນກໍລະກົດ, ສະເພາະເຂດແຂວງພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນຕົກແມ່ນມີຝົນຕົກໜ້ອຍຫຼາຍເຊັ່ນ: ເຂດເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມີຝົນພຽງ 3% ຂອງເດືອນ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫຼວງນ້ຳທາ ມີຝົນປະມານ 15%-19% ເທົ່ານັ້ນ.

ຄາດຄະເນປະລິມານນ້ຳຝົນຂອງປີ 2019 ໃນໄລຍະຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດ-ກັນຍາ ຮ່ອງຝົນຍັງຈະສືບຕໍ່ເຄື່ອນທີ່ພາດຜ່ານພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ພ້ອມດຽວກັນ ກະແສລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມດ້ວຍກຳລັງອ່ອນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍໃນແຕ່ລະພາກ. ໃນໄລຍະກາງ ຫາ ທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2019 ຮ່ອງຝົນຈະເຄື່ອນທີ່ພາດຜ່ານເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ປ່ອງໃສ່ພາຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນ ທີ່ຈະກໍ່ຕົວຢູ່ເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ແລະ ເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ເຊິ່ງພາຍຸດັ່ງກ່າວຈະມີທ່າອ່ຽງເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເຂດພາກເໜືອຂອງຫວຽດນາມຈຳນວນໜຶ່ຶງ ຈາກນັ້ນຈະຜ່ານພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກໜັກຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນເຂພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນອອກ ລົງຫາພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້.

ຍ້ອນສະພາບໄຟແຫ້ງແລ້ງຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຝົນຂາດຊ່ວງໃນລະດູການທຳການຜະລິດ ສະນັ້ນ, ເຂດໃດທີ່ມີການຜະລິດຕາມລະດູການ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ຂາດແຄນນ້ຳສຳລັບການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ບາງເຂດທີ່ໄດ້ມີການຫວ່ານກ້າ, ດຳນາແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດູດນ້ຳຊົດເຊີຍໃນຊ່ວງຝົນຂາດຊ່ວງນີ້ ກໍ່ຈະເກີດດິນແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ບໍ່ມີນ້ຳພຽງພໍ.

ໂດຍໄດ້ລະບຸສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດສະພາບແຫ້ງແລ້ງນີ້ວ່າ ເກີດຈາກປາກົດການເອວນິໂຢ (El Nino) ໃນພາວະໂລກຮ້ອນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາອາກາດໃນຕົ້ນລະດູການ.

- Advertisement -