ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ເຂົ້າພົບກົມສື່ມວນຊົນ, ເພື່ອຮັບຟັງຂໍ້ຊີ້ແຈງການຂຶ້ນທະບຽນເວັບໄຊຂ່າວ

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ສິງຫາ 2019: ທີມງານເວັບໄຊ ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ໄດ້ເຂົ້າພົບທ່ານ ສົມສະຫວາດ ພົງສາ ຮອງຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຂອງເພິ່ນ, ເພື່ອຮັບຟັງ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນຳເລື່ອງການຂຶ້ນທະບຽນເວັບໄຊຂ່າວ, ເຊິ່ງທ່ານ ສົມສະຫວາດ ພົງສາ ຢືນຢັນວ່າ ການແຈ້ງໃຫ້ມາຂຶ້ນທະບຽນບໍ່ແມ່ນເພື່ອປິດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ເປັນການເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ  ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຄຸມຄອງຕາມພາລະບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນ ດັ່ງທີ່ລະບຸໄວໃນມາດຕາ 6 ຂອງກົດໝາຍສື່ມວນຊົນ ສະບັບປັບປຸງ ທີ່ລະບຸວ່າ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ລວມທັງບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ, ຜູ້ລາຍງານ, ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບວຽກງານສື່ມວນຊົນ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍຈາກການແກ້ແຄ້ນ, ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ອິດສະຫຼະພາບ, ກຽດສັກສີ, ຊື່ສຽງ, ຊັບສິນຂອງຕົນ.

ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ: ຕາມແຈ້ງການທີ່ອອກໄປນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທຸກຄົນຕ້ອງມາຂຶ້ນທະບຽນ, ແຕ່ແຈ້ງເຖິງສະເພາະບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານ Facebook Page ແລະ ເວັບໄຊເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງການຂຶ້ນທະບຽນສາມາດເຂົ້າໄປພົວພັນເອົາໃບຄຳຮ້ອງໄດ້ທີ່ກົມສື່ມວນຊົນ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

ເຊິ່ງອິດສະຫຼະ.ຄອມ ກໍ່ໄດ້ປະກອບຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຍື່ນຕໍ່ກົມສື່ມວນຊົນເປັນທີ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ເມື່ອຄຳຮ້ອງຜ່ານການອະນຸມັດ ທາງກົມຈະອອກໃບອະນຸຍາດດ້ານສື່ມວນຊົນໃຫ້ ນອກນີ້, ຍັງຈະອອກບັດນັກຂ່າວໃຫ້ ສຳລັບຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງເປັນອົງການສື່ມວນຊົນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຂ່າວຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເມື່ອເປັນແຈ້ງການແລ້ວມັກຢ້ານ, ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ພົງສາ ກໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ: ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ ສິ່ງທີ່ແຈ້ງໄປນັ້ນບໍ່ແມ່ນເພື່ອບັງຄັບໃສ່ໂທດ, ແຕ່ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ມີຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງໃນສັງຄົມ ເພາະພັກ-ລັດຊຸກຍູ້ ແລະ ເປີດກວ້າງໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ລົງທຶນໃນການພັດທະນາວຽກງານສື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢູ່ແລ້ວ.

ທີ່ສຳຄັນກົດໝາຍລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ: ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດເສລີພາບດ້ານສື່ມວນຊົນ ໂດຍສະແດງອອກດ້ວຍການປະກອບຄຳເຫັນ, ໃຫ້ທັດສະນະ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບສະພາບການ, ສາລະຄວາມຮູ້, ສາລະບັນເທີງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ.

ສຸດທ້າຍທ່ານ ສົມສະຫວາດ ພົງສາ ຮອງຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ກໍ່ຝາກເຖິງບັນດາ Facebook Page ແລະ ເວັບໄຊນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ໄປພົວພັນຂໍຂຶ້ນທະບຽນ ກໍ່ໃຫ້ຮີບຮ້ອນ, ຫາກມີຂໍ້ຂ້ອງໃຈໃດໆກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມກົມສື່ມວນຊົນໄດ້ເລີຍ ທີ່ໝາຍເລກໂທລະສັບ 021 212 420.