ແຈັກກີ້ ນັກຮ້ອງຈາກ ສປປ.ລາວ ໄດ້ຮັບເລືອກໃຫ້ຜ່ານຮອບ Knock Out, The Voice Thailand

ທ້າວ ແຈັກກີ້ ອາຍຸ 18 ປີ ນັກຮ້ອງຈາກ ສປປ.ລາວ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະກວດຮ້ອງເພງໃນລາຍການ The Voice Thailand ໄດ້ຜ່ານເຂົ້າໄປອີກຮອບໜຶ່ງແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກຈາກໂຄດໃຫ້ຜ່ານຮອບ Knock Out ດ້ວຍບົດເພງ ເກືອບ.

- Advertisement -