ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ການສໍ້ຕາຊິງແມ່ນມີໂທດສູງສຸດຕິດຄຸກເຖິງ 2 ປີ ແລະ ປັບໃໝເຖິງ 10 ລ້ານກີບ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ທຳລາຍຊິງຊັ່ງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຫຼາຍສິບໜ່ວຍ ເມື່ອວັນທີ 15 ສິງຫາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.

ນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ສັງຄົມຈົ່ມວ່າມາໂດຍຕະຫຼອດ ເພາະຖືກຫຼັກໂລບຕາຊິງຈາກຊາວຄ້າຂາຍ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່ຈາກຜູ້ຮັບຊື້ບາງກຸ່ມ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີກົດໝາຍລະບຸໂທດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຜູ້ສວຍໂອກາດສໍ້ໂກງສະເໝີມາ ໂດຍບໍ່ເກັງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຂອງບ້ານເມືອງ.

ໂດຍອີງຕາມປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບເລກທີ 26/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017 ໝວດທີ 7 ການກະທຳຜິດຕໍ່ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ, ມາດຕາ 280 ການປອມແປງຕາຊິງ ຫຼື ການວັດແທກລະບຸວ່າ ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ປອມແປງຕາຊິງ ຫຼື ການວັດແທກ ເພື່ອຫຼັກໂລບການຊັ່ງ, ການຜອງ, ການວັດແທກໃນເວລາຊື້-ຂາຍ, ແລກປ່ຽນ ຫຼື ໃຊ້ຊິງ, ເຄື່ອງຜອງ, ເຄື່ອງວັດແທກທີ່ດັດແປງ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພື່ອຫຼັກໂລບເອົາສິນຄ້າ ຫຼື ເງິນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ຫົກເດືອນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 5,000,000 ກີບ ຫາ 10,000,000 ກີບ.

- Advertisement -