EU ໃຫ້ທຶນ 50 ລ້ານເອີໂຣ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນຊົນນະບົດຂອງ ສປປ.ລາວ

ລາຍງານ 9 ກັນຍາ 2019 ໂດຍອີງຕາມການລາຍງານຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສປປ.ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຮ່ວມກັນເປີດໂຄງການໃໝ່ ມູນຄ່າ 50 ລ້ານເອີໂຣ ຫຼື 480 ຕື້ກີບ, ເຊິ່ງເປັນໂຄງການສະໜັບສະໜຸນຍຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ.ລາວ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ໂດຍມີໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 4 ປີ (2019-2022).

ຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານນີ້ ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການໄດ້ຮັບສານອາຫານ, ເພີ່ມການເຂົ້າເຖີງ ແລະ ຄຸນນະພາບການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິຫານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການໃນປະເທດລາວ ເພາະວ່າຕະຫລອດໄລຍະ 4 ປີຂອງແຜນງານນີ້ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງຕໍ່ພົນລະເມືອງລາວເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງການຂາດສານອາຫານໃນຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ໂດຍສຸມໃສ່ສະເພາະກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດເປັນຕົ້ນຕໍ.

ການປະກອບສ່ວນດ້ານການເງິນຄັ້ງໃໝ່ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໃນເທື່ອນີ້ ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖີງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຍາວນານຂອງ ສປປ.ລາວ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງສະຫະພາບເອີຣົບກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ຖະແຫລງການວຽງຈັນວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ເພື່ອການຮ່ວມມືດ້ານພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດແຜນງານສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການຂອງ ສປປ.ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ ມີ ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ທ່ານ ເນເວັນ ມິມິຊາ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຂກຮັບເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.