ເພື່ອຈຳກັດການສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດສັ່ງຍຸບເລີກຈຸດກວດທົ່ວແຂວງ

ເມື່ອວັນທີ 25 ກັນຍາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຍຸບເລີກຈຸດກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດພາຍໃນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເລກທີ 1608/ຈຂ.ສຂ ໂດຍມີເນື້ອໃນສຳຄັນລະບຸວ່າ: ເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສາມເປີດຂອງລັດຖະບານໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ແນ່ໃສ່ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍການແກ້ໄຂຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ເປັນການກີດຂວາງ ແລະ ກົດໜ່ວງທ່ວງດຶງ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ກາຍເປັນກຳລັງແຮງປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍ່ເປັນການຈຳກັດສ່ອງຫວ່າງໃນການສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງເຄື່ອນໄຫວລະເມີດລະບຽບ, ກົດໝາຍຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ທັງເປັນການບຸກທະລຸດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.

ໃຫ້ຍຸບເລີກຈຸດກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຕາມສາຍທາງເລກ 9 ແລະ ສາຍທາງເລກທີ 13 ຄື: ຈຸດກວດກາເຊບັ້ງຫຽງ (ເມືອງສອງຄອນ), ຈຸດກວດກາສາລາກາຍບ່າງ (ເມືອງພິນ) ແລະ ຈຸດກວາກາບ້ານໂນນສັນ (ເມືອງໄຊບູລີ) ລວມທັງຈຸດກວດກາອື່ນໆຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດລະຫວ່າງສາຍທາງເມືອງຕໍ່ເມືອງໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ໃຫ້ຍຸບເລີກຄະນະກຳມະການ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 523/ຈສ.ສຂ, ລົງວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2019, ທີ່ປະຈຳການຢູ່ຈຸດປະສານງານບ້ານຄົງສະຫວັນ (ເມືອງເຊໂປນ), ສຳລັບຈຸດຕັ້ງກ່າວມອບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕມ ກອງບັນຊາການ ປສກ ແຂວງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ພາສີ ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ VI ນຳໃຊ້ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະຕາມພາລະບົດບາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບ, ກົດໝາຍ.

ສຳລັບຈຸດປະສານງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຜ່ານມາຢູ່ບັນດາເມືອງ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ກວດສະເພາະຍານພາຫະນະທີ່ມີເປົ້າມາຍລະເມີດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ຕາມຂໍ້ມູນແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກວດກາທົ່ວໄປໂດຍບໍ່ມີເປົ້າໝາຍ. ສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອື່ນຂອງລັດ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນໃນການກວດກາຕາມວິຊາສະເພາະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກການນຳຂອງແຂວງຈຶ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້.

ການກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນແຂວງຕາມຈຸດຕ່າງໆ, ອະນຸຍາດໃຫ້ກວດສະເພາະຍານພາຫະນະທີ່ລະເມີດກົດຈະລາຈອນທີ່ປະກົດເຊິ່ງໜ້າ ຫຼື ກາດຕາມຂໍ້ມູນແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ທີ່ມີການລະເມີດລະບຽບ, ກົດໝາຍ ແລະ ກວດຕາມຄຳສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງ ໂດຍມີການກຳນົດເວລາທີ່ແນ່ນອນ, ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນເມືອງ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ (ຫ້າມຕັ້ງຈຸດກວດກາຕາມສາຍທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີມີຄຳສັ່ງຈາກຂັ້ນເທິງ).

ການປະຕິບັດຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ, ກໍລະນີເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພະນັກງານຂອງພາກສ່ວນຂະແໜງການ ມີການລະເມີດແມ່ນຈະໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການທາງວິໄນຕາມຂັ້ນຕອນຂອງລະບຽບ, ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນຄຳສັ່ງລະບັບເລກທີ 1892/ຈຂ.ສຂ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2016 ແລະ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

- Advertisement -