(ວິດີໂອ) ພາໄປເບິ່ງສະພາມວຍ ຈາກທົ່ວໂລກ ທີ່ທ່ານອາດຄິດບໍ່ເຖິງວ່ານີ້ຄືຜູ້ແທນປະຊາຊົນ

ວາລະສານ TIME ໄດ້ຮ່ວມຮວບວິດີໂອ ນາທີຄວາມວຸ້ນວາຍໃນສະພາຈາກທົ່ວໂລກ ທີ່ທ່ານອາດບໍ່ຄາດຄິດວ່າ ຈະໄດ້ເຫັນເຫດການແບບນີ້ໃນສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ທີ່ເປັນໜ້າເປັນຕາຂອງປະເທດນັ້ນໆ ແຕ່ມັນກໍ່ເກີດຂຶ້ນມາຫຼາຍຄັ້ງຫຼາຍຄາວແລ້ວ ແລະ ເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາປະເທດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍລະບອບຫຼາຍພັກ.

- Advertisement -
  • ກ່ຽວກັບ
  • VIDEO