(ວິດີໂອ) ເກືອບຕາຍຫາກຊ້າອີກໜ້ອຍໜຶ່ງ ແມ່ນລົດໄຟບົດທັບລາງ

ສຳນັກຂ່າວ CGTN ເຜີຍແຜ່ວິດີໂອ, ຂະນະທີ່ມີແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງກຳລັງຍ່າງຂ້າມທາງລົດໄຟ ຢູ່ເມືອງມິວເບີນ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເມື່ອວັນທີ 22 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດບືນຂຶ້ນຂອບທາງທີ່ຢູ່ເໜືອລາງລົດໄຟໄດ້, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານທີ່ນັ່ງລໍຖ້າລົດໄຟ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮີບແລ່ນເຂົ້າໄປຊ່ວຍ ເພາະຂະນະນັ້ນລົດໄຟກຳລັງຈະມາຮອດພໍດີ.

- Advertisement -
  • ກ່ຽວກັບ
  • VIDEO