ແຈ້ງການຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເລື່ອງການປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ

ແຈ້ງການ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເລກທີ 1810/ສສກ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2019

  • ເຖິງ: ຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ, ໂຮງຮຽນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
  • ເລື່ອງ: ການປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂໍແຈ້ງມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທຸກຂັ້ນ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນທຸກຮູບແບບຄື:

  • ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນຂອງຕົນ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆໃຫ້ທົ່ວເຖິງ;
  • ຕິດຕາມກວດການັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຖ້າມີປະກົດການສົງໄສທີ່ຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ນັບທັງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງງານ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ;
  • ກ່ອນຈະປິດສົກຮຽນຂອງທຸກໆປີ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ແນະນຳນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຂອງຕົນ ໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວ ອາດຖືກກຸ່ມຄົນບໍ່ດີເຂົ້າມາຕົວະຍົວຫຼອກລວງໄປອອກແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆໃນໄລຍະພັກຮຽນ;
  • ຖ້າພົບພໍ້ບັນຫາ, ພຶດຕິກຳການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ລາຍງານເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍດ່ວນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ຫົວທີ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາໝາຍເລກໂທລະສັບ (ໂທບໍ່ເສຍເງິນ)
  • ສາຍດ່ວນ: 1300 ກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ
  • ສາຍດ່ວນ: 1362 ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
  • ສາຍດ່ວນ: 1520 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງສະຖານສຶກສາທຸກຂັ້ນເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດດ້ວຍ.

- Advertisement -