ໂຄສະນາ

ການລົງໂຄສະນາໃນ idsala.com

ເພື່ອຄວາມຍຸດຕິທຳແກ່ທຸກຝ່າຍ ພວກເຮົາຄິດໄລ່ອັດຕາຄ່າໂຄສະນາ ຫຼື ຕິດ Banner ດ້ວຍຮູບແບບຕາມຈຳນວນ Session ຂອງການເຂົ້າເວັບແຕ່ລະຄັ້ງ ຖ້າຈຳນວນການເຂົ້າເບິ່ງໜ້ອຍກໍ່ໄດ້ຈ່າຍໜ້ອຍ ຈຳນວນການເຂົ້າເບິ່ງຫຼາຍກໍ່ໄດ້ຈ່າຍຫຼາຍ ໂດຍໝົດຫ່ວງວ່າ ລົງໂຄສະນາກັບ ອິດສະຫຼະ ແລ້ວກໍ່ຄຸ້ມຄ່າ ເພາະທຸກໆລາຍຈ່າຍຂອງທ່ານພວກເຮົາຄິດໄລ່ຈາກຈຳນວນການເຂົ້າເວັບໃນແຕ່ລະຄັ້ງຂອງຜູ້ຊົມຕົວຈິງ ໂດຍມີຂໍ້ມູນອ້າງອີງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກ Google Analytics ທີ່ເປັນການວິເຄາະຂໍ້ມູນສ່ວນເລິກຂອງເວັບອິດສະຫຼະໃຫ້ທ່ານໄດ້ກວດສອບ ໂດຍອັດຕາພື້ນຖານທີ່ພວກເຮົາຄິດໄລ່ແມ່ນ:

1 Session = 10 ກີບ

Session ໝາຍເຖິງການເຂົ້າເວັບຄັ້ງໜຶ່ງໆຂອງແຕ່ລະຄົນ ບາງຄົນເຂົ້າເວັບເທື່ອໜຶ່ງອາດຈະເບິ່ງຫຼາຍໆໜ້າໃນເວັບ ນັ້ນເອີ້ນວ່າ Pageviews ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ກ ເຂົ້າເວັບ ເພື່ອອ່ານຂ່າວ ຫຼື ບົດຄວາມຈຳນວນ 5 ຂ່າວຫຼືບົດຄວາມຈະເທົ່າກັບ 5 Pageviews ແຕ່ຈະຖືກນັບເປັນ 1 Session.

ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນລະອຽດຂອງຈຳນວນ Session ຫຼື ຂໍ້ມູນການເຂົ້າຊົມເວັບອິດສະຫຼະໄດ້ ກົດທີ່ນີ້
(ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍບັນຊີ gmail ຫຼື ບັນຊີຂອງ Google)

ຕຳແໜ່ງຂອງໂຄສະນາໃນເວັບ idsala.com

– ຕຳແໜ່ງທີ 1 ພາບນິ້ງ ຂະໜາດ 1440 x 250
– ຕຳແໜ່ງທີ 2 ພາບນິ້ງ ຂະໜາດ 1440 x 250
– ຕຳແໜ່ງທີ 3 ພາບນິ້ງ ຂະໜາດ 1300 x 1280
– ຕຳແໜ່ງທີ 4 ພາບນິ້ງ ຂະໜາດ 1300 x 1280

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ E-mail: idsala.com@gmail.com ຫຼື Inbox ໄປທີ່ www.facebook.com/idsalapage