ຊົນເຜົ່າກະຕູ ມົນສະເໜ່ແຫ່ງເຊກອງ ກັບຄວາມເຊື່ອທີ່ເປັນເອກະລັກ

ປະເທດລາວ ຖືເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ມີອະລິຍະທຳເກົ່າແກ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊົນເຜົ່າ, ວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດ ພົນລະເມືອງລາວປະກອບມີຫຼາຍເຖິງ 49 ຊົນເຜົ່າ ເຊິ່ງຊົນເຜົ່າກະຕູ ກໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນນັ້ນ ແລະ ນອນຢູ່ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ປາກເວົ້າພາສາມອນ-ຂະແມ ແລະ ມີຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນເອກະລັກ ອັນໄດ້ກາຍເປັນມົນສະເໜ່ສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແຂວງເຊກອງ ເປັນແຂວງນ້ອຍ ແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນຂອງຮີດຄອງປະເພນີຈາກຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີຊົນເຜົ່າກະຕູຫຼາຍກວ່າໝູ່,​ ແຂວງເຊກອງ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະມານ...

(ວິດີໂອ) ພາທ່ຽວປະເທດຊູດັງ ຕອນ ປີລະມິດຊູດັງທີ່ຖືກລືມ

(ວິດີໂອ) ພາທ່ຽວປະເທດຊູດັງ ຕອນ ປີລະມິດຊູດັງທີ່ຖືກລືມ

Nam Nern Night Safari in Laos

The Nam Nern Night Safari is a 24-hour, boat-based tour deep into the jungles of Laos, in South-East Asia....

Beautiful Memories from LAOS

Tung nem ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຄົນຫວຽດນາມ ທີ່ໃຊ້ລົດຈັກທ່ອງທ່ຽວທົ່ວພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ານວິດີໂອ.

ການປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ເປັນສະຫງວນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ເຊິ່ງປ່າສະຫງວນດັ່ງກ່າວແມ່ນກວມເອົາໃນເຂດ 3 ແຂວງພາກເໜືອຄື: ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ

ຄວາມງົດງາມຂອງ ນ້ຳຕົກຕາດຟານ ທີ່ທຳມະຊາດສ້າງ

ຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງທຳມະຊາດທີ່ສັນສ້າງ ນ້ຳຕົກຕາດຟານ ພູພຽງບໍລະເວນ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ໃນມື້ທີ່ຟ້າຝົນນອງສາຍໝອກບົດບັງ ບັນຍາກາດຂອງສາຍນໍ້າໄຫຼ ເຮັດໃຫ້ຈິນຕະນາການເໜືອດັ່ງໄດ້ຢູ່ໃນແດນວິມານ.

ສະເໜ່ ແລະ ຄວາມສວຍງາມທົ່ວແດນລາວ

ວິດີໂອຈາກ Drone Around The World ທີ່ຖ່າຍທອດສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ວິຖີຊີວິດ ແລະ ທຳມະຊາດທົ່ວແດນລາວ

ສະເໝ່ວຽງລາວໃຕ້

ອອກສຳຫຼວດຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີທາງວັດທະນະທຳຂອງລາວໃຕ້ ແຂວງອັດຕະປື ສະຖານທີ່ທີ່ຖືກກ່າວຂານ ແລະ ເປັນດິນແດນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສະເໝ່ທີ່ລໍຄອຍການຄົ້ນຫາ

Nam Nern Night Safari in Laos

The Nam Nern Night Safari is a 24-hour, boat-based tour deep into the jungles of Laos,...

Beautiful Memories from LAOS

Tung nem ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຄົນຫວຽດນາມ ທີ່ໃຊ້ລົດຈັກທ່ອງທ່ຽວທົ່ວພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ານວິດີໂອ.

ການປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ເປັນສະຫງວນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ເຊິ່ງປ່າສະຫງວນດັ່ງກ່າວແມ່ນກວມເອົາໃນເຂດ 3 ແຂວງພາກເໜືອຄື: ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ

ຄວາມງົດງາມຂອງ ນ້ຳຕົກຕາດຟານ ທີ່ທຳມະຊາດສ້າງ

ຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງທຳມະຊາດທີ່ສັນສ້າງ ນ້ຳຕົກຕາດຟານ ພູພຽງບໍລະເວນ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ໃນມື້ທີ່ຟ້າຝົນນອງສາຍໝອກບົດບັງ ບັນຍາກາດຂອງສາຍນໍ້າໄຫຼ ເຮັດໃຫ້ຈິນຕະນາການເໜືອດັ່ງໄດ້ຢູ່ໃນແດນວິມານ.

ສະເໜ່ ແລະ ຄວາມສວຍງາມທົ່ວແດນລາວ

ວິດີໂອຈາກ Drone Around The World ທີ່ຖ່າຍທອດສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ວິຖີຊີວິດ ແລະ ທຳມະຊາດທົ່ວແດນລາວ

ສະເໝ່ວຽງລາວໃຕ້

ອອກສຳຫຼວດຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີທາງວັດທະນະທຳຂອງລາວໃຕ້ ແຂວງອັດຕະປື ສະຖານທີ່ທີ່ຖືກກ່າວຂານ ແລະ ເປັນດິນແດນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສະເໝ່ທີ່ລໍຄອຍການຄົ້ນຫາ