(ວິດີໂອ) ຂະບວນການຖ່າຍທຳສາລະຄະດີຂອງ BBC ທ່າມກາງຝູງປາສະຫຼາມ

BBC ຖືເປັນໜຶ່ງໃນສື່ໃຫຍ່ໆຂອງໂລກ ແລະ ຖືເປັນສື່ອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກໃນການສ້າງສາລະຄະດີທີ່ສຸດຍອດ ໂດຍສະເພາະສາລະຄະດີທີ່ກ່ຽວກັບສັດໂລກ ແລະ ວິດີໂອລຸ່ມນີ້ແມ່ນຂະບວນການຖ່າຍທຳບາງຕອນຂອງສາລະຄະດີເລື່ອງ Blue Planet II ທີ່ຕ້ອງລົງຖ່າຍທຳທ່າມກາງຝູງປາສະຫຼາມຈຳນວນຫຼາຍ.

- Advertisement -
  • ກ່ຽວກັບ
  • VIDEO