(ວິດີໂອ) ທ່ານ ປູຕິນ ລົງເຮືອດຳນໍ້າ ພາໄປສຳຫຼວດວັດຖຸບູຮານ ໃຕ້ພື້ນທະເລດຳ

ທ່ານ ປູຕິນ ປະທານປະເທດລັດເຊຍ ລົງເຮືອດຳນໍ້າ ພາໄປສຳຫຼວດວັດຖຸບູຮານ ໃຕ້ພື້ນທະເລດຳ