ຂົນລຸກ “ລອດຕາຍ” ຢ່າງໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ ແມ່ຍິງຊາວເປຣູຕົກກະແສຕົມທີ່ສາມາດບືນຕົວຂຶ້ນມາໄດ້ (ວິດີໂອ…)

ວິດີໂອດັ່ງກ່າວຖືກເຜີຍແຜ່ໃນໂລກອອນລາຍ ຂະນະທີ່ປະຊາຊົນຊາວເປຣູຢືນສັງເກດການຝົນຕົກໜັກ ເຮັດໃຫ້ດິນເຈື່ອນມີຕົມຈຳນວນຫຼາຍໄຫຼເປັນສາຍນໍ້າຜ່ານກ້ອງຂົວ ຢູ່ບໍ່ຊື່ກໍ່ມີຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງພົ້ນຂຶ້ນມາຈາກກະແສຕົມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຕ່າງກໍ່ຕົກອົກຕົກໃຈ ແລະ ພາກັນຮ້ອງໂຮນຳ.