(ວິດີໂອ) ການເຝິກຊ້ອມຂອງໜ່ວຍຮົບພິເສດ ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ

ໜ່ວຍຮົບພິເສດ ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ, ເປັນກົມໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນກອງທັບບົກຂອງຈີນ ທີ່ເປັນກອງທັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ທະຫານໃນໜ່ວຍຮົບພິເສດນີ້ຈະໄດ້ຮັບການເຝິກຊ້ອມເປັນຢ່າງດີເພື່ອຮັບມື້ໃນປະຕິບັດການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການຮວບຮວມຂໍ້ມູນຂ່າວກອງຕ່າງໆ.

  • ກ່ຽວກັບ
  • VIDEO