(ວິດີໂອ) ສຽງສະຫວັນ ຫຼື ສຽງຈາກຕ່າງດາວ ຕ່ຳສຸດ-ສູງສຸດ ໃນໜຶ່ງດຽວສຸດຍອດຫຼາຍ

Dimash ໜຶ່ງໃນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍງານ The Singer 2017 ຂອງປະເທດຈີນ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບທ່ານຜູ້ຊົມດ້ວຍພະລັງທີ່ສຸດຍອດ ສາມາດຮ້ອງໄດ້ໃນໂນດທີ່ຕ່ຳສຸດ ແລະ ສູງສຸດໄດ້ຢ່າງດີເລີດ.

ວິດີໂອ 1

 
ວິດີໂອ 2