(ວິດີໂອ) ແບບນີ້ກໍ່ໂຫດເກີນໄປ ຖ້າຫຼິ້ນໜັກເກີນພໍດີ ຈາກດູດີ ອາດຈະກາຍເປັນຕາຢ້ານກໍ່ໄດ້

(ວິດີໂອ) ແບບນີ້ກໍ່ໂຫດເກີນໄປ ຖ້າຫຼິ້ນໜັກເກີນພໍດີ ຈາກດູດີ ອາດຈະກາຍເປັນຕາຢ້ານກໍ່ໄດ້

- Advertisement -
  • ກ່ຽວກັບ
  • VIDEO