(ວິດີໂອ) ສຸດຍອດການປ້ອງກັນໄພນ້ຳຖ້ວມ ກຳແພງກັ້ນນ້ຳທີ່ປະເທດໂອຕຣິດ

ວິດີໂອດັ່ງກ່າວຖືກເຜີຍແຜ່ໃນໂລກອອນລາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳຊົມເຊີຍໃນເລື່ອງການບໍລິຫານຈັດການທີ່ດີເລີດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມເມືອງ ທີ່ປະເທດໂອຕຣິດ (Austria) ທີ່ເຫັນໃນວິດີໂອນັ້ນແມ່ນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອປີ 2013

  • ກ່ຽວກັບ
  • VIDEO