(ວິດີໂອ) ນັກມາຍາກົນຊາວໄຕ້ຫວັນ ເຖິງຂັ້ນເຮັດໃຫ້ກຳມະການຕ້ອງປາກຄ້າງໃນເວທີ America’s Got Talent 2017

Will Tsai ນັກມາຍາກົນຊາວໄຕ້ຫວັນ ສະແດງໃນເວທີ America’s Got Talent 2017 ເຖິງຂັ້ນເຮັດກຳມະການຕ້ອງປາກຄ້າງກັບສິ່ງທີ່ລາວສະແດງ ເຫຼືອເຊື່ອຫຼາຍ…

- Advertisement -
  • ກ່ຽວກັບ
  • VIDEO