(ວິດີໂອ) ສຳພາດພິເສດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໃນເລື່ອງຄວາມສຳພັນລາວ-ໄທ

(ວິດີໂອ) ສຳພາດພິເສດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໃນເລື່ອງຄວາມສຳພັນລາວ-ໄທ

- Advertisement -