ເຈົ້າໜ້າທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈັບກຸມ “ແກ້ງກວນເມືອງ” ເພື່ອໄປສຶກສາອົບຮົມ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈັບກຸມ “ແກ້ງກວນເມືອງ” ເພື່ອໄປສຶກສາອົບຮົມ

- Advertisement -