ສປປ.ລາວ ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ປອດໄພສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງຊາວອັງກິດ

ສຳນັກຂ່າວ The Independent ລາຍງານ 24 ເມສາ 2017 ວ່າ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອັງກິດໄດ້ອອກແຈ້ງເຕືອນສຳລັບການເດີນທາງໄປຍັງປະເທດທີ່ບໍ່ປອດໄພ

ແຜນທີ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບການປອດໄພຂອງແຕ່ລະປະເທດ ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອັງກິດອອກມາເຕືອນ:

– ສີຟ້າ ໝາຍເຖິງ ທົ່ວປະເທດບໍ່ປອດໄພ ບໍ່ຄວນເດີນທາງໄປ
– ສີແດງ ໝາຍເຖິງ ບາງສ່ວນຂອງປະເທດບໍ່ປອດໄພ ບໍ່ຄວນເດີນທາງໄປ
– ສີຂຽວ ໝາຍເຖິງ ປອດໄພ ເດີນທາງໄປໄດ້

ເຊິ່ງປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາ ຖືກຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມປະເທດສີຂຽວ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຖືວ່າປອດໄພສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວອັງກິດ.