ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບກຸມແກ້ງເງິນປອມ ທີ່ນຳເງິນປອມມາຊື້ເຄື່ອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບກຸມແກ້ງເງິນປອມ ທີ່ນຳເງິນປອມມາຊື້ເຄື່ອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

- Advertisement -