ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບກຸມກຸ່ມຕົວະຍົວະວ່າ ສາມາດເອົາຄົນເຂົ້າຮຽນໂຮງຮຽນຕຳຫຼວດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບກຸມກຸ່ມຕົວະຍົວະວ່າ ສາມາດເອົາຄົນເຂົ້າຮຽນໂຮງຮຽນຕຳຫຼວດ
- Advertisement -