ຈັບແກ້ງທວງໜີ້ໂຫດ ໃຊ້ປືນນາບຄູ່ ພ້ອມຈັບລູກໜີ້ເປັນຕົວປະກັນ

ຈັບແກ້ງທວງໜີ້ໂຫດ ໃຊ້ປືນນາບຄູ່ ພ້ອມຈັບລູກໜີ້ເປັນຕົວປະກັນ

- Advertisement -