ຄ້າຍຄຸມຂັງ ດັດສ້າງ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປ່ອຍໂຕນັກໂທດກ່ອນກຳນົດ

ຄ້າຍຄຸມຂັງ ດັດສ້າງ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປ່ອຍໂຕນັກໂທດກ່ອນກຳນົດ

- Advertisement -