ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທບຸກຊ່ວຍເຫຼືອຄົນລາວ ທີ່ຖືກນາຍຈ້າງທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທບຸກຊ່ວຍເຫຼືອຄົນລາວ ທີ່ຖືກນາຍຈ້າງທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽວຢ່າງໜັກດົນເຖິງ 5 ປີ, ເຖິງວ່າຈະມີໃບອານຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ໄທຢ່າງຖືກກົດໝາຍກໍ່ຕາມ

- Advertisement -